PAMIĘTNIK

pamietnik_naglowekAutorem pamiętnika jest Józef Paweł Boguszewski (1774-1847), oryginał znajduje się obecnie u rodziny Kipiniak, poniżej zamieszczam wybrane fragmenty tekstów. Ze względu na zniszczenia jakim uległy pamiętniki w tekście pojawiają się oznaczenia (…), które zastępują nieczytelne wyrazy.

pamietnik_stronaStr. 1 Oyciec moy Władysław Piotr Dobrodziej przeniósł się do wieczności Roku 1788; miesiąca Obra, 9-go dnia z rana o godzinie ósmej w Narplewie, pochowany w Kościele Smolan przez Xiędza Wikarego Dulewicza, w 58 Roku życia swego. Daj mu Panie wieczne odpocznienie a światłość wiekuista niechay mu świeci – Amen.
Matka moja takosz Dobrodzika umarła w Lewkowie Roku 1813 Mca Aprila, 24 dnia z południa o godzinie trzeciey w Roku życia swego 70m. Szła za mąż w Roku 1770. Żyła z mężem lat 19 we wdowim stanie lat 25, pochowana w Kościele Smolan przez Xiędza Wikarego Boguszewskiego. Day Jey Panie wieczne odpocznienie a Światłość Wiekuista niechay Jey Świeci, niech odpoczywa w pokoiu- Amen. J.Boguszewski.

Str. 2 Ja Józef Paweł urodziłem się Repuchowicach w Roku 1774 Miesiąca Januarego 25 dnia, o godzinie wpół dziesiątej z rana. Ochrzczony z wody Dnia 27 tego miesiąca. Xiądz Szabłowiński Wikary Smolan chrzcił, trzymali JP. Ikarczuk (…) z JP. Gramszortową Kapitanową i JP. Anzelm Przemycki z JP. Wasilewską Kazimierą. Dnia 14 Februara 1774 ochrzczony z olejów (…) przy Xiędzu Szabłowińskim Wikarym Smolan, trzymali JP. Chomiński stolnik oszmiański z JP. Gramszortową Kapitanową oraz JP. Szemioth chorąży (…) z JP.Zubówną (…). Oyciec mój własną ręką poświadczył w Kalendarzu swoim. Roku 1814 miesiąca Jabra 25 dnia ożeniłem się z J.W. Panną Aleksandrą Wańkowiczówną Marszałkówną Sieńską (…). Ślub dawał w Krasnej Górze Xiądz Kanonik Bernarowicz za zapowiedziami z Panną mającą nie więcej nad lat 20. Przenosiny odbyły się w Lewkowie dnia 12 Febra (…).

Str. 3 Dnia 19 Jabra 1815 Roku z rana o godzinie 9- tej urodziła nam się córka niech się hoduje na Chwałę Najwyższego Pana. Dnia 22 tego miesiąca ochrzczona z wody dano Imię Lucia Róża Katarzyna. Xiądz Teodor Nowicki Paroch Cerkwi (…) chrzcił, trzymali JP. Leon Boguszewski Podkomorzy Dworu Polskiego z JP. Katarzyną Wańkowiczówną Sędziną Ziemi oraz JP. Kazimierz Boguszewski z JP. Izabelą Boguszewską Podkomorzyną. (…).

Str. 4 Z dnia 28 na 29 w nocy o godzinie pierwszej miesiąca Jabra 1816 Roku urodziła się nam córka. Niech się Pan Najwyższy (…). Dnia 7 (…) tego Roku ochrzczona z wody razem z olejami Św. Dano Imię Eleonora Józefa Aleksandra. Xiądz Leszczyński Wikary Smolan chrzcił, trzymali JP. Jan Kłopowicz Kolleżeński Asesor z JP. Katarzyną Wańkowiczówną Sędziną Ziemi Mińskiej oraz JP. Gabryiel Świrzowski (…) Ziemi (…) z Izabellą Boguszewską Podkom. D-u Poll. (…).

Str. 5 Dnia 6 Apryla 1818 Roku z południa o godzinie wpół do czwartej urodził się nam Syn niech go Pan Najwyższy hoduje na chwałę Swoją. Dnia 8 tegoż miesiąca ochrzczony z wody, dano mu Imiona Władysław Kasper Wilhelm. Xiądz Teodor Nowicki Paroch Cerkwi Wielkosieńskiej chrzcił, trzymali JP. Leon Boguszewski Podkomorzy D-u- Poll. z JP. Franciszką (…) Rotmistrzową Orszan, Kazimierz Boguszewski Podkomorzy były Ziemi Pow. Siieńskiego z JP. Aromirą(…) Chorążyną, JP. Cyprian Boguszewski Podkomorzy.

Str. 6 Roku 1820 Maja 29 Dnia z rana o godzinie szóstej urodził się nam Syn niech się hoduje na Chwałę Najwyższego Pana tegoż dnia ochrzczony z wody, dano mu Imiona Józef Ferdynand Ignacy. Xiądz Teodor Nowicki chrzcił, trzymali Xiądz (…) Przeor Smolan z JP. Izabelą Boguszewską Podkomorzyną D-u Poll. Tegoż Roku 1820 (…) 29 Dnia ochrzczony z olejami Xiądz Grocki wikary Smolan chrzcił, trzymali JP. Jan Kłopowicz Kollegialny Asessor z Izabelą Boguszewską Podkomorzyną D-u Poll. (…).

Str. 7 Roku 1821 Obra 7-go Dnia z rana o godzinie 7-mej urodziło się nam dwoje bliżniąt obu synowie. Dnia 9-tego miesiąca ochrzczeni z wody i olejów ŚW. Dano Imiona starszemu Piotr Dominik , drugiemu Paweł Marek. Xiądz Tomasz Grodzki wikary Smolan chrzcił, trzymali JP. Jan Kłopowicz Kollegialny Asessor z JP. Marianną z Wańkowiczów Trubiczyńską Sowietnikową Departamentową Witebską.(…). Roku 1823 Obra 9 Dnia z południa o godzinie trzeciej dał nam Bóg nowo narodzonego Syna Kazimierza niech go Pan Najwyższy prowadzi na chwałę swoją i na pociechę Rodziców, tegoż miesiąca 15 Dnia ochrzczony z wody i olejów Świętych przy Xiędzu Wikarym Smoleńskim Józefie Gorzkim w obecności kumów JP. Kłopowicza Marszałka byłego i Asessora Kollegialnego z JP. Izabellą Boguszewską.(…) Dano mu Imiona Kazimierz Teodor Antoni.

Str. 8 Roku 1827 Marca 23 dnia w wieczór o godzinie szesnastej dał nam Pan Bóg córkę Teklę Mariannę. Niech jej Bóg da (…) i niech się chowa na chwałę Jego i na pociechę Rodziców. 25 dnia tego miesiąca ochrzczona z olejami Św.(…).

Str. 10 Roku 1838 miesiąca (…) córka nasza Łucja weszła w związek małżeński z Panem Zygmuntem Draszewskim podporucznikiem W/Rosyj. Dano jej na wyprawę Rubli Srebrnych 360, Dukatów (…). Pani Tekla Michałkówna dała na wyprawę Rubli ros. 2000.

Str. 11 Roku 1838 Marca 19 z rana o godzinie dziesiątej Syn Nasz Józef w wieku lat 8 umarł w Mohilewie gdzie i pochowany za bramą przy kościółku po lewej stronie (…). Roku 1840(…..) córka nasza Lucja w wieku lat 25 zmarła (…) Daj Jej Panie Wieczne Odpoczywanie a Światłość niech Jej świeci Amen. Roku 1841 (…) 7 dnia Syn nasz Władysław w wieku lat 23 ożenił się Teklą Głuską wieku lat 20 w Orawie. (…). Roku 1842 (…) 24 dnia o godzinie 3-ciej u Władysławów córka narodziła się, dano jej Imię Michalina Józefa.

pamietnik_okladka

Fagment pamiętnika Kazimierza Boguszewskiego (ur. 1823 r. w Lewkowie)
Roku 1862 miesiąca Lutego 11 dnia ożeniłem się WJP. Marią Sławińską. Ślub dawał w Kościele w Tołoczynie Xiądz Kazimierz (…). Wesele odbywało się w domu Rodziców we dworze w Tołoczynie. Przenosiny odbyły się w Lewkowie 18 Lutego tegoż Roku. Dnia 1 Stycznia 1863 Roku z rana o godzinie czwartej urodziła się nasza córka, niech się chowa na chwałę Najwyższego Pana. 3-go tego miesiąca ochrzczona z wody. Dano Imiona Maria Kazimiera. Dnia 13 (……) 1864 Roku o godzinie drugiej rano urodziła się nam w Krasnej Górze córka niechaj się chowa na chwałę Najwyższego Pana, 15 tegoż miesiąca ochrzczona przez Xiędza (…) dano Imię Kazimiera. Dnia 17 Maja 1867 rano o drugiej po południu urodziła się nasza córka, niech się chowa na chwałę Najwyższego. 22 tego miesiąca ochrzczona z wody i olejów Św. Dano Imię Emilia.(…) Ja Kazimierz urodziłem się w Lewkowie Roku 1823 (…) o godzinie trzeciej z południa. Tegoż miesiąca 15-go ochrzczony z wody i olejów przy Xiędzu wikarym Smolan .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial