DRZEWO

Drzewo genealogiczne Boguszewskich, to ponad 300 lat historii i dziesięć pokoleń w prostej linii od Antoniego Boguszewskiego urodzonego w 1698 roku do Wojciecha Boguszewskiego urodzonego w 2006 roku.

Schemat drzewa genealogicznego został podzielony na część męską i kilka gałęzi po kądzieli. Całość wykonana została w programie Open Office, a następnie zapisana w formacie PDF.

Drzewo genealogiczne
Kliknij w obrazek, jest to link do drzewa genealogicznego

Materiały źródłowe służące do opracowania drzewa to m.in.:

 •     Fragmenty z pamiętnika Józefa Pawła Boguszewskiego (12 stron)
 •     Fragmenty z pamiętnika Kazimierza Boguszewskiego (14 stron)
 •     Fragmenty z pamiętnika Mieczysława Kazimierza Boguszewskiego oraz jego żony (3 strony)
 •     Informacje od Witolda Chaneckiego,  z archiwów białoruskich
 •     Linia dzieci Kazimierza Antoniego Boguszewskiego – opracowana przez Władysława Moszczyńskiego i Czesława Sławińskiego,
 •     Linia dzieci Józefy z Boguszewskich Boboli otrzymana od Karola Boboli.
 •     Informacje od rodziny Świętorzeckich dotyczących dzieci Zofii Boguszewskiej i Wacława Świętorzeckiego.

Całość zebrał Krzysztof Boguszewski, obecnie drzewo aktualizuje Michał Boguszewski.

Poniższe reprodukcje to najstarsze zachowane portrety w naszej rodzinie, ich oryginały znajdują się u rodziny Boguszewskich – Kipiniak  w USA.

Aleksandra Boguszewska zd.Wańkowicz (1794-1885)
Aleksandra Boguszewska zd.Wańkowicz (1794-1885)

Józef Paweł Boguszewski (1774-1847)
Józef Paweł Boguszewski (1774-1847)

Józef Paweł Boguszewski Podkomorzy Ziemi Sieńskiej ożenił się z Aleksandrą Wańkowiczówną Marszałkówną Sieńską. Ślub ich odbył się w 1814 roku w Krasnej Górze. Małżeństwo zaowocowało dziesięciorgiem dzieci, były to: Łucja, Eleonora, Władysław, Józef, Piotr, Paweł, Kazimierz, Tekla, Jan i Adam.

Przy opracowywaniu drzewa genealogicznego naszej rodziny, często powtarzają się pierwsze lub drugie imiona. W rodzinie do dziś przyjmuje się zasadę, że pierwsze lub drugie imię syna lub córki jest powtórzeniem imienia dziadka lub babci.

Informacje dodatkowe

 • Kazimierz Antoni Boguszewski (ur.1824) ożenił się z Marią Sławińską. Ślub ich odbył się w 1862 roku w Lewkowie.
 • Władysław Kasper Boguszewski (ur.1818) ożenił się z Teklą Głuską. Ślub ich odbył się w Orawie Wielkiej.

Dużo informacji udało się zebrać o linii rodzinnej Juliana Sebastiana Boguszewskiego oraz jego żony Eweliny Świętorzeckiej:

 • Władysław Boguszewski (1880 -1933) studiował w Petersburgu, z wykształcenia rolnik, ożenił się z Heleną Majewską, z którą miał troje dzieci (Janinę, Juliana, Daniela). Gospodarował w majątku żony Starożyszcze, później administrował majątkami pp.Domiluńskich- Kołuda i Łysolnice
 • Mieczysław Boguszewski (1881-1958) z wykształcenia rolnik – studiował w Petersburgu i na Studium UJ. Ożenił się z Marią Sadowską córką przemysłowca z Nowogrodu, z którą miał dwóch synów. Do 1917r. gospodarował w swoim majątku Wielka Orawa – gubernia mohylewska. Później administrował majątkiem Charlęż.
 • Michał Boguszewski (1886 -1960) z wykształcenia rolnik studiował w Petersburgu, ożenił się z Reginą Anną Gniot, z którą miał jednego syna Juliana Sebastiana.
 • Anna Boguszewska (1889 -1956) wyszła za mąż za Mieczysława Kazimierza Boguszewskiego, z którym miała dwoje dzieci (Marię, Kazimierza). Do 1917 roku gospodarowała z mężem Mieczysławem w majątku Lewków guberni mohilewskiej. Później prowadziła pensjonat Oksza w Zakopanem.
 • Zofia Boguszewska wyszła za mąż za Wacława Świętorzeckiego, z którym miała czworo dzieci. Do czasu wojny 1939 roku gospodarowali w majątku Jachimowszczyzna.
 • Józefa Boguszewska (1898 -1975). Wyszła za mąż za Edmunda Boboli, działacza przemysłowego, z którym miała ośmioro dzieci.
 • Bolesław Boguszewski (1890 -1917) ukończył szkołę średnią w Nowogrodzie, następnie studiował medycynę w Dorpacie, ożenił się z Konstancją Cywińską. Przed ukończeniem studiów wcielony do wojska jako felczer, zmarł na tyfus w czasie działań wojennych w 1917 roku.

W rękopisach pamiętników Józefa Pawła i Kazimierza Boguszewskich znajdują się również zapisy o urzędach m.in.

 • Izabela Boguszewska – Podkomorzyna Dworu Polskiego (niestety nie ustaliłem miejsca na drzewie),
 • Leon Boguszewski (1755-1847) – Podkomorzy Dworu Polskiego,

Przypomnę, że Podkomorzy, to urzędnik dworski w dawnej Polsce, drugi w hierarchii po marszałku. Do jego obowiązków należała opieka nad apartamentami i służbą panującego. Od XIV w. urząd podkomorzego był urzędem ziemskim.

W pamiętnikach pojawiają się jeszcze dwie osoby, których powiązań z przedstawionym drzewem genealogicznym nie udało się jeszcze ustalić.

Cyprian Boguszewski z datą 1820
Florentyn Boguszewski (1789-1846)

Oczywiście, nadal trwają prace nad wyjaśnianiem losów rodziny. Parząc na drzewo genealogiczne, widać jak niewielki fragment udało się dotychczas opracować. Dzięki stronie internetowej i życzliwości pasjonatów genealogii myślę, że w miarę upływu czasu pojawią się nowe gałęzie drzewa rodziny Boguszewskich.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial